Skip to content

Hội nghị Sinh viên năm học 2019 - 2020

Hôm nay, ngày 13/7/2020 trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Hội nghị Sinh viên năm học 2019-2020, đây là hoạt động thường mỗi năm học nhằm mục tiêu kết nối sinh viên, lãnh đạo Nhà trường và các thầy cô. Là nơi đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo nhà Trường, lắng nghe những ý kiến đóng góp của sinh viên trong các công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện và sinh hoạt tại Trường.

Đến tham dự có các đại điện Ban giám hiệu, các phòng, ban chức năng trong trường, đại diện ban chủ nhiệm khoa, Trung tâm quản lý KTX giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

Với mong muốn hướng đến việc tạo dựng sự hài lòng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy học tập của các bên, Hội nghị Sinh viên được xem là diễn đàn trao đổi về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động học tập, giảng dạy và vấn đề cơ sở vật chất.