Skip to content

Hội Sinh viên UIT đã đến và tiếp nhận máy tính, linh kiện của công ty  HYOSUNG VIET NAM CO, LTD (Đồng Nai)

Sáng ngày 25/5/2022, Hội Sinh viên UIT đã đến và tiếp nhận máy tính, linh kiện tính không còn sử dụng của công ty  HYOSUNG VIET NAM CO, LTD (Đồng Nai) nhằm chuẩn bị cho đội hình "Máy tính cũ - Tri thức mới" trong chiến dịch Mùa hè xanh năm nay của UIT. 

Thông qua đây, Hội Sinh viên UIT kêu gọi quý doanh nghiệp, cá nhân có các thiết bị máy tính, linh kiện không sử dụng đóng góp vào chương trình để mang đến những chiếc máy tính, phòng máy thanh niên cho những em học sinh, những trường học còn khó khăn, thiếu thốn về thiết bị máy tính. 

Mọi đóng góp vui lòng gửi email về hoisinhvien@uit.edu.vn

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/4689403724496764

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin