Skip to content

Kết nối giữa doanh nghiệp và Nhà trường - Những nỗ lực đáng kể của Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin đang là một trong những ngành thuộc top đầu các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao. Tuy vậy, hiện có một độ chênh nhất định giữa chất lượng nhân lực được đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đó là lý do nhiều trường đại học, đặc biệt là Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG-HCM đang ra sức triển khai các hoạt động kết nối với doanh nghiệp để tìm hiểu, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận gần hơn với doanh nghiệp công nghệ thông tin, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa sinh viên và nhà tuyển dụng.

Nguồn: www.fbnc.com.vn