Skip to content

KHAI GIẢNG LỚP HỌC IOT

Thời gian đăng ký lớp học IOT đã kết thúc. Khóa học sẽ được khai giảng vào lúc 13h30 ngày 29/3/2021 tại phòng E3.1 trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Lớp học IOT là chuỗi hoạt động IOT training ngắn do khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Lớp học với mục tiêu tạo môi trường học thuật, củng cố và phát huy kiến thức, kỹ năng lập trình, làm việc nhóm, đặc biệt là tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Xuyên suốt khóa học, sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ IoT hiện đại, thông qua quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, kết thúc chuỗi hoạt động, sinh viên có thể tự tin hiện thực được sản phẩm do bản thân tìm hiểu và sáng tạo nên. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin