Skip to content

Khảo sát sơ bộ Đánh giá Chất lượng Giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại Học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Ngày 20/9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đón tiếp đoàn chuyên gia đến khảo sát sơ bộ chuẩn bị cho công tác đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn đánh giá đã thực hiện công tác kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng và một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 05 – 10/10/2022.

Tham gia buổi làm việc, phía Đoàn đánh giá có sự hiện diện:

  1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc ĐHQG Hà Nội – Trưởng đoàn
  2. TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN;
  3. TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Khai mạc buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn kết quả đánh giá chỉ ra ưu điểm để phát huy và tiếp thu hạn chế để khắc phục.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền chia sẻ “ghi nhận sự nỗ lực của Trường Đại học Công nghệ Thông tin trong việc chuẩn bị các vấn đề, chiến lược, hoàn thiện hệ thống quản trị trong 5 năm qua. Các vấn đề như chiến lược, Hội đồng trường, rà soát chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và tài chính có nhiều cải tiến về chất lượng từ những nhận xét đánh giá từ chu kỳ kiểm định trước vào năm 2016”.

Trong quá trình thảo luận về công tác chuẩn bị, GS.TS. Mai Trọng Nhuận đánh giá cao những thay đổi trong công tác quản lý của Trường. Đồng thời Ông kiến nghị Trường bổ sung một số nội dung minh chứng để Trường hoàn thiện về mặt quản lý. Đồng thời, Trường thể hiện được đầy đủ thành quả mà tập thể viên chức, người lao động của Nhà trường đã cố gắng xây dựng đối với sứ mệnh đề ra.

Sau buổi thảo luận, ba bên cùng ký kết biên bản làm việc để thống nhất nội dung trong cuộc họp.

Một số hình ảnh:

Khảo sát sơ bộ Đánh giá Chất lượng Giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại Học Công nghệ Thông tin

Khảo sát sơ bộ Đánh giá Chất lượng Giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại Học Công nghệ Thông tin

Khảo sát sơ bộ Đánh giá Chất lượng Giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại Học Công nghệ Thông tin

Các bên ký kết biên bản làm việc