Skip to content

Khoa học máy tính

 Chính thức ra mắt group Đại gia đình khoa Khoa học Máy tính UIT

Chính thức ra mắt group Đại gia đình khoa Khoa học Máy tính UIT

UIT CS-SV KHOA KHMT chính là ngôi nhà chung mới toanh dành cho sinh viên tất cả các khóa của Khoa Khoa học Máy tính UIT, không phân biệt chương trình CLC, Tài năng hay Chính quy đại trà. Đây là không...
Thư mời Tham dự Seminar NCKH lần 2 năm 2022 – Khoa Mạng máy tính và Truyền thông 

Thư mời Tham dự Seminar NCKH lần 2 năm 2022 – Khoa Mạng máy tính và Truyền thông 

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên tham dự seminar nghiên cứu khoa học lần 2/2022 với thông tin như sau: Chủ đề: Fooling intrusion detection systems with...

Tổng quan ngành Khoa học Dữ liệu

1.1. Mục tiêu đào tạo a. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu có đủ kiến thức vững chắc, năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để...

Tổng quan ngành Khoa học Máy tính

1.1 Mục tiêu đào tạo Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Khoa học máy tính phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có khả...