Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Khoa học Máy tính khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp 

Với mục tiêu giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin tiến hành khảo sát về tình trạng việc làm của các cựu sinh viên. Nhà trường và Khoa rất mong các bạn cung cấp thông tin theo form khảo sát dưới đây.
Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin