Skip to content

Khoa MMT&TT hỗ trợ lệ phí thi vòng 1 Thủ lĩnh sinh viên UIT

Thủ lĩnh sinh viên 2021 do trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Đây là sân chơi vừa bổ ích vừa có thể chứng tỏ bản thân mình.

Liên Chi Hội Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông đã quyết định sẽ hỗ trợ 100% lệ phí dự thi vòng 1 cho tất cả sinh viên khoa Mạng.

Link đăng ký: http://bit.ly/TLSV_VongSoTuyen

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin