Skip to content

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh 

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên trường. 

Cuộc thi được tổ chức vào ngày 12/12/2020 tại phòng A205, trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

Sinh viên xem danh sách thi tại: https://docs.google.com/.../1AQrNiA.../edit...

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin