Skip to content

LỊCH ÔN THI CUỐI KỲ HKI- KHÓA 2020

Văn phòng các chương trình đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo lịch ôn tập thi cuối học kỳ dành cho sinh viên năm nhất. Ôn tập sẽ được tổ chức dưới hình thức online.

Việc ôn sẽ được diễn ra trên MS Teams, 2 buổi/môn học, sắp xếp trong 1 tuần từ ngày 29/3 đến 03/4/2021. Trong đó, việc học các môn HK II vẫn diễn ra bình thường

Thông tin chi tiết:  https://tinyurl.com/tvwdv9at 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin