Skip to content

MHX 2020 - Tuần san Tuổi trẻ

Mùa hè xanh 2020 đã trải qua được một nửa chặng đường với nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm khác nhau từ những hoạt động giúp đỡ người dân, làm đẹp mỹ quan đô thị làng Đại học Quốc gia cho đến những hoạt động sẻ chia đầy ấm áp giữa các đội hình của đại gia đình Mùa hè xanh 2020. Tất cả cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, khó phai và khắc ghi vào bức tranh mùa hè của mỗi cá nhân chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh 2020. Và bây giờ, Tuần san số thứ nhất của Mùa hè xanh 2020 sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn các đội hình của Mùa hè xanh 2020 có những câu chuyện, khoảnh khắc đặc biệt hay những hoạt động gì bạn nhé!