Skip to content

Ngành Kỹ thuật Phần mềm trường ĐH Công nghệ Thông tin đạt chứng nhận chuẩn AUN-QA

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo.

Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự phát triển của giáo dục đại học ĐNA, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường Đại học trong và ngoài mạng lưới AUN. Để thực hiện mục tiêu này, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học của các trường trong khu vực Đông Nam Á theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung AUN-QA được ban hành vào năm 2004 (AUN-QA là viết tắt của ASEAN University Network - Quality Assurance).

Theo đó, ngành Kỹ thuật Phần mềm (chương trình) trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM rất vinh dự khi đón nhận danh hiệu đạt chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).  

Được biết, đây là chương trình đào tạo thứ 4 của trường Đại học Công nghệ Thông tin đạt chuẩn AUN-QA. Trước đó, vào năm 2016, 2018 và 2019, chương trình Hệ thống Thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính và Khoa học Máy tính của trường cũng đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA và được cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng.

Trong thời gian tới, chương trình Kỹ thuật Máy tính thuộc khoa Kỹ thuật Máy tính của trường, sẽ được đánh giá theo chuẩn AUN-QA. Khi đánh giá thành công, chương trình đào tạo Kỹ thuật Máy tính sẽ là chương trình thứ 5 của Trường được đánh theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Việc nâng số chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá AUN-QA là một trong những minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định vị thế, cũng như chất lượng đào tạo của trường Đại học Công nghệ Thông tin.

  • Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin