Skip to content

NHẬN BẢNG ĐIỂM ĐÃ ĐĂNG KÝ

Văn phòng Các chương trình đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các bạn sinh viên về vấn đề nhận bảng điểm đã đăng ký và đóng phí in bảng điểm trong năm 2020 đến nay.

Để kiểm tra mình còn bảng điểm nào chưa nhận, các bạn vui lòng tra cứu trên daa, trạng thái "đã in". Văn phòng hỗ trợ nhận phí in bảng điểm trong năm 2020 qua momo, SV có nhu cầu vui lòng liên hệ văn phòng qua inbox để được hỗ trợ.

Trường hợp đã đăng ký nhưng không đến nhận, văn phòng sẽ lưu lại thông tin để không xét tốt nghiệp và học bổng cũng như là các quyền lợi của sinh viên OEP.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/hcmuit.oep/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin