Skip to content

Nhóm sinh viên có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021 (Research in Intelligent Computing in Engineering)

Chúc mừng nhóm sinh viên Trần Văn Như Ý và Phạm Nhật Tuấn đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RICE-2021. Bài báo mang tên “LS-TFP: A LSTM-Based Traffic Flow Prediction Method in Intelligent Internet of Things. Tác phẩm có sự giúp sức của TS.Lê Kim Hùng.

Nhóm đã đưa ra đề xuất sử dụng mô hình dự đoán sử dụng kết hợp Long Short-Term Memory và Recurrent Neural Network (LSTM-RNN). Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng mô hình mà nhóm đề xuất có hiệu quả cao hơn so với các nghiên cứu được báo cáo.

Thông tin chi tiết: https://www.uit.edu.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin