Skip to content

Phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Vào lúc 14h00, ngày 24/02/2021, tại phòng E1.1 trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Khánh chuyên ngành Khoa học máy tính. 

Tham gia phiên họp có người hướng dẫn PGS.TS Dương Anh Đức, PGS.TS Lê Đình Duy và phản biện độc lập PGS.TS Nguyễn Thanh Bình và TS. Ngô Quốc Việt.

Tại phiên họp, nghiên cứu sinh đã trình bày đề tài luận án Phương pháp phát hiện đối tượng khó trong ảnh.

Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

 Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin