Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Sau ĐH - NCS

Đào tạo Thạc sĩ Hệ thống Thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu nguồn lực Hệ thống thông tin trình độ cao, có phẩm chất chính...

Đào tạo Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG      Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành công nghệ thông tin (CNTT) tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học và Kỹ...

Đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG      Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin...

Đào tạo Tiến sĩ Khoa học Máy tính

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1     Mục tiêu đào tạo      Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải...

Đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính

1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục tiêu đào tạo:      Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện...

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2...

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015 như sau: Bậc cao học: Môn Toán cho máy tính, Tin học...

thông báo danh sách dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2015 ngày 17-18/10/2015 đến nhận phiếu báo dự thi tại: - Địa điểm: Phòng Sau đại học Lầu 1, 133-133G Nguyễn Chí...