Skip to content

Sinh viên 5 Tốt 2020

Sinh viên 5 Tốt là danh hiệu do Hội sinh viên trao tặng cho quá trình phấn đấu toàn diện từ học tập đến rèn luyện của sinh viên UIT. Sinh viên 5 Tốt bao gồm học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt, tình nguyện tốt. Đây là danh hiệu có 5 cấp, lần lượt là cấp Liên chi, cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia, cấp Thành phố, cấp Trung ương.

Hãy cùng theo dõi Sinh viên 5 Tốt cấp Trường tại đây: https://bitly.com.vn/h7VVr

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin