Skip to content

Sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin có bài báo khoa học tại hội nghị SNPD 2021.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên với bài báo khoa học "Deep Learning based image processing for proactive data collecting system for autonomous vehicle"  được đăng tải tại Hội nghị SNPD 2021.

Bài báo cáo khoa học này do nhóm sinh viên:Võ Hoàng Thông và Nguyễn Ngân Linh thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Trọng Hợp, TS. Nguyễn Thanh Bình

Một lần nữa, trường chúc mừng thầy trò khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin 

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.ISE

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin