Skip to content

Sinh viên năm 4 ngành Công nghệ Thông tin xuất sắc có bài báo khoa học tại Hội nghị Quốc tế RIVF 2020

Sinh viên năm 4, Huỳnh Văn Tín  - 16521827, lớp CNTT2016, ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin vừa được nhận đăng bài báo tại Hội nghị quốc tế RIVF 2020.

Thông tin bài báo: Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen, "Job Prediction: From Deep Neural Network Models to Applications", RIVF 2020 International Conference. Bài báo tập trung vào nghiên cứu các mô hình học sâu (deep learning) cho bài toán phân loại công việc, đạt kết quả cao hơn so với những mô hình trước đó. Ngay từ năm 3, bạn Huỳnh Văn Tín có niềm đam mê với nghiên cứu, cũng từng tham gia cuộc thi học thuật VLSP shared task và có một bài báo được đăng tại VLSP workshop 2019 (Xử lý văn bản và tiếng nói tiếng Việt). Bạn Huỳnh Văn Tín sẽ tham dự và trình bày nghiên cứu của mình tại Hội nghị quốc tế RIVF vào tháng 4/2020.

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 13 lần tổ chức và lần thứ 14 được tổ chức vào năm nay.

Huỳnh Văn Tín  - 16521827, lớp CNTT2016, ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin vừa được nhận đăng bài báo tại Hội nghị quốc tế RIVF 2020.