Skip to content

Sinh viên UIT có bài báo chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế KSEM 2022

Chúc mừng 2 nữ sinh UIT có bài báo chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế KSEM 2022 (The 15th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management). Bài báo: “A Two-Stage Question Answering System Based on Sentence Transformers for Medical Texts” do sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung và Hà Phan Diệu Phương thực hiện dưới sự hướng dẫn của Th.S Nguyễn Văn Kiệt, TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân và CN Nguyễn Thành Luân. 

Tóm tắt bài báo:

Đề tài này nghiên cứu hệ thống hỏi đáp thuộc lĩnh vực y tế và đóng góp bộ dữ liệu tiếng Việt có tên là ViHealthQA gồm 10.015 cặp câu hỏi và đoạn văn trả lời. Từ bộ dữ liệu, chúng tôi đề xuất hệ thống sử dụng BM25 kết hợp Sentence Transformer (SBERT) với độ mất mát Multiple Negatives Ranking (MNR). Ngoài ra, chúng tôi tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau bao gồm các mô mình bag-of-word trên bộ dữ liệu để đánh giá hiệu suất của hệ thống của chúng tôi. Với kết quả thu được, hệ thống này đạt được hiệu suất tốt hơn so với các phương pháp truyền thống.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Thầy Nguyễn Văn Kiệt, Anh Nguyễn Thành Luân đã đồng hành, hướng dẫn và tiếp sức cho nhóm trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo khoa học.

Hội nghị quốc tế KSEM 2022 (The 15th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management) sẽ được tổ chức vào tháng 8 tại Singapore. Hội nghị cung cấp một diễn đàn uy tín và chất lượng cho các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực rộng lớn của khoa học tri thức, kỹ thuật tri thức và quản lý tri thức có thể trao đổi ý kiến và báo cáo các kết quả nghiên cứu. KSEM nằm trong danh sách các Hội nghị được khuyến khích của CCF (China Computer Federation).

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/5103745879717911

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin