Skip to content

Sinh viên UIT tham gia tập huấn “Hướng dẫn sử dụng thư viện”

Nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt công dân đầu khóa, vừa qua hơn 1500 Tân sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tham gia tập huấn “Hướng dẫn sử dụng thư viện”.

Thông qua buổi tập huấn này, Tân sinh viên sẽ được giới thiệu về hoạt động của thư viện trường cũng như các tiện ích của Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Các thông tin cơ bản như thời gian phục vụ, các chính sách, quy định của Thư viện, không gian học tập và các dịch vụ Thư viện miễn phí, cách truy cập nguồn tài liệu số, tài liệu điện tử,..cũng được giới thiệu cụ thể.

Qua hoạt động này, thư viện hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tối đa nguồn lực thông tin cho sinh viên trong thời gian học tập tại nhà trường.

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin