Skip to content

"STUDY FROM HOME" - "NHẬP MÔN LẬP TRÌNH"

Chuyên mục Study From Home do Ban học tập Khoa học & Kỹ thuật Thông tin tổ chức đã chính thức quay trở lại. Chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những tip để có thể học tốt hơn, nơi giải đáp thắc mắc của các bạn. 

Chuyên mục tuần này sẽ hướng dẫn cho các bạn về môn “Nhập môn lập trình” do Phạm Quốc Cường (CNCL2020) thực hiện.

-  Tổng quan về Nhập môn lập trình: là môn mở đầu, các bạn sẽ tiếp cận những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các kiến thức nền tảng về máy tính, tư duy và các kỹ năng căn bản lập trình. Mục đích của môn học là để hiểu và phát triển được tư duy lập trình.

-  Nên học như thế nào: Chương trình học được chia làm 10 buổi cơ bản, qua lý thuyết lẫn những bài tập thực hành sẽ giúp các bạn tiếp cận một cách nhẹ nhàng, đơn giản và dễ hiểu nhất.

Buổi 01: Giới thiệu - Nhập xuất dữ liệu - Các phép toán cơ bản

Buổi 02: Câu lệnh rẽ nhánh + Thuật toán

Buổi 03: Câu lệnh lặp + Thuật toán

Buổi 04: Hàm và đệ quy

Buổi 05: Hàm và đệ quy (tt)

Buổi 06: Mảng 1 chiều và 2 chiều

Buổi 07: Mảng 1 chiều và 2 chiều (tt)

Buổi 08: Chuỗi ký tự

Buổi 09: Con trỏ

Buổi 10: Struct (kiểu cấu trúc)

- Tài liệu tham khảo:Slide BHT:

Nội dung từ buổi 01 - buổi 05: http://drive.google.com/.../111x1p7C9dfkrwjagcs4W1QL.../view

Nội dung từ buổi 05 - buổi 10: http://drive.google.com/.../1mTgS94tnJ0bugedBJk5OWq1.../view

Tài liệu training NMLT CK K15: http://drive.google.com/.../1mBm8S.../view

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin