Skip to content

Study With Me - Ban học tập Công nghệ Phần mềm

Ban học tập Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức các buổi training chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Hoạt động nhằm củng cố kiến thức, trau dồi kinh nghiệm giải đề cho các bạn sinh viên.

Lịch traing:

  • Lập trình hướng đối tượng: thứ 3 ngày 18/5/2021
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: thứ 6, 21/5/2021

Khi tham gia hoạt động, các bạn sinh viên cần  nghiêm túc thực hiện "quy tắc 5K", để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong tình hình dịch bệnh 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin