Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Tập huấn chuyên đề: “Kỹ thuật soạn thảo văn bản”

Ngày 26 tháng 09 năm 2012, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức thành công lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính” do TS. Hà Quang Thanh- Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa Khoa Văn bản thuộc Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn. Lớp tập huấn với hơn 50 cán bộ viên chức của các đơn vị trực thuộc Trường tham gia và đã được hướng dẫn kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính theo đúng thể thức và quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 19/01/2011.

DSC 3583

DSC 3586