Skip to content

THAY ĐỔI THỜI GIAN THI CỦA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH LẦN 7

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng anh lần thứ 7. Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với 2 kỹ năng Listening và Reading tham chiếu theo định dạng New Toeic. 

Hiện tại do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 kế hoạch thi lần 7 được điều chỉnh phù hợp với lịch hoạt động chung của Trường. Các bạn sinh viên đã đăng ký thi ngày 27/3/2021 sẽ được dời về ngày 17/04/2021.

Sinh viên đăng ký dự thi đến hết ngày 9/4/2021. Link đăng ký: : https://forms.gle/rtWrMVLx9XzhLSdS8

Lệ phí thi: 150.000VNĐ

Thông tin chi tiết:  http://www.celuit.edu.vn/thong-bao-dieu-chinh-ke-hoach...

 Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin