Skip to content

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường

Khoa Khoa học máy tính vừa thông báo sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Bùi Danh Hường.

Theo đó NCS Bùi Danh Hường sẽ báo cáo về luận án“Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng” do  PGS.TS. Võ Đình Bảy và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh hướng dẫn.

Buổi báo cáo sẽ diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ ba, ngày 02/03/2021 tại phòng E5.3, trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Buổi báo cáo học thuật lần 2 sẽ trình bày nội dung về các đóng góp chính của luận án. Cụ thể: 

  1. Giới thiệu tóm tắt bài toán nghiên cứu và các thách thức tồn tại

   2. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến có trọng số

   3. Phương pháp mới khai thác mẫu phổ biến đóng có trọng số

   4. Khai thác top-rank-k mẫu phổ biến có trọng số

   5. Kết quả thực nghiệm

   6. Các công trình khoa học đã công bố

   7. Kết luận và hướng phát triển

Khoa  Khoa học máy tính kính mời quý thầy cô quan tâm đến đề tài có thể sắp xếp thời gian tham dự buổi báo cáo.

Mọi thông tin chi tiết về buổi báo cáo xem tại: https://bitly.com.vn/fdj3fj

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.