Skip to content

Thông báo kết quả Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021 như sau:

Thẻ BHYT 3 tháng cuối năm 2021 của sinh viên đã có hiệu lực sử dụng từ ngày 01/10/2021. Sinh viên kiểm tra thời hạn thẻ qua ứng dụng VssID.

Riêng những trường hợp thẻ còn hạn sử dụng đến 31/10/2021, Phòng CTSV sẽ làm hồ sơ mua vào tháng 11/2021.

Từ ngày 01/10/2021, cơ quan BHXH sẽ không cấp phát thẻ BHYT giấy cho sinh viên.

Sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để Khám chữa bệnh ở các bệnh viện.

Sinh viên nào chưa cài đặt ứng dụng xem hướng dẫn tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bao-hiem-y-te-cai-dat-ung-dung-vssid-ch…

Link hướng dẫn gặp sự cố khi cài đặt https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/cac-su-co-khi-cai-dat-ung-dung-vssid

Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi tại https://forum.uit.edu.vn/node/553442

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/NzZQjx

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin