Skip to content

Thông báo kết quả Bảo hiểm y tế năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế năm 2022. 

Riêng trường hợp: Phạm Đức Anh - MSSV: 20521076 không được cấp BHYT năm 2022 do đã phát sinh ở nơi khác và sinh viên phải làm lại hồ sơ. 

Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện.

Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-dung-vssid-cho-doi-tuo...

Sinh viên đóng tiền mua BHYT ở KTX thì không có tên trong danh sách mua ở Trường.

Sinh viên xem danh sách kết quả được cấp thẻ BHYT 2022 đính kèm.

ket_qua_tham_gia_bhyt_nam_2022.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ket-qua-bao-hiem-y-te-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin