Skip to content

Thông báo kết quả thi kỹ năng Nói-Viết để xếp lớp đầu vào K.2023

Trong 2 ngày 14/9 và 16/9/2023 P.ĐTĐH và TTNN đã phối hợp tổ chức thi 2 kỹ năng nói trên.

Kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18oR_xg7S99AWS4UuQ7KkjihyHz7bYYhf/edit#gid=200060586

Các bạn đạt kết quả PASSED sẽ được xét miễn các môn Anh văn 1, 2 và 3 trong chương trình đào tạo.

Các bạn nhận kết quả FAILED và các bạn không dự thi sẽ được xếp vào lớp Anh văn 3 trong chương trình đào tạo. Các bạn theo dõi Thời khóa biểu để tiến hành học tập từ thứ Hai ngày 18/9/2023.

Thông tin chi tiết: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ket-qua-thi-ky-nang-noi-viet-de-xep-lop-dau-vao-k2023?fbclid=IwAR05BgAsgTivyJGk__GmYbKyl_QzWN9Ene0G4CBzHKnJTzn1ldvz3Kuh5e4

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin