Skip to content

Thông báo một số nội dung về Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: các đơn vị,

Văn phòng kính gửi Công văn số 198/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thông báo một số nội dung về Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028:

  • Thời gian: Ngày 29/5/2023 
  • Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

Chi tiết xem tại file đính kèm: 

Tập tin mau_danh_sach.xlsx

Microsoft Office document icon 8._chuong_trinh_chung_dai_hoi_-_moi.doc

PDF icon 198_ve_viec_thong_bao_mot_so_noi_dung_ve_dai_hoi_2.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/ve-viec-thong-bao-mot-so-noi-dung-ve-dai-hoi-cong-doan-dhqg-hcm-lan-thu-vi-nhiem-ky-2023-2028

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin