Skip to content

Thông báo mua bảo hiểm y tế năm 2022 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, đợt mua bổ sung dành cho sinh viên chưa tham gia ở đợt đầu cụ thể như sau:

Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/02/2022 - 31/12/2022 (11 tháng).

Sinh viên chú ý thực hiện theo đúng thông báo, căn cứ quy định nếu sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ điểm rèn luyện và không được xét các học bổng.

Sinh viên đã đăng ký ở KTX năm học 2021-2022 không đóng tiền mua BHYT ở Trường.

1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2021.

2. Hình thức nộp tiền: 

  • Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

  • Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  • Số tài khoản: 25083649

  • Nội dung nộp tiền:<Ho va ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2022

  • Số tiền nộp: 516.285 đồng.

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập vào https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangkymua-baohiemyte và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

- Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

- Các bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 KHÔNG nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ.

Mọi thắc mắc sinh viên trao đổi tại https://forum.uit.edu.vn/new-content/532932

Sinh viên xem file bệnh viện chi tiết đính kèm và danh sách mua BHYT năm 2022 đợt đầu.

File đính kèm: 

Tập tin dssv_tham_gia_bhyt_nam_2022-dot_dau.xlsx

Tập tin ds_benh_vien_nhan_dang_ky_kcb_quy_1-2022.xlsx

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mua-bhyt-nam-2022-dot-bo-sung

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin