Skip to content

Thông báo số 2 nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến

Phòng Công tác sinh viên thông báo nhắc nhở Tân Sinh viên Khóa 2021 có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến. 

Tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến gồm 3 nội dung:

  1. Khai báo lý lịch sinh viên

  2. Cung cấp thông tin sức khỏe

  3. Upload hình ảnh hồ sơ sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng kiểm tra email sinh viên do Trường cấp và bổ sung những nội dung còn thiếu trước 16h00 ngày 28/9/2021 (thứ ba).

Link tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến: https://student.uit.edu.vn/nhaphoc (chọn tab tương ứng)

Lưu ý: 

 

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/jfCLUY

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin