Skip to content

Thông báo thay đổi (lần 2) kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thay đổi kế hoạch giảng dạy các hệ đào tạo năm học 2020-2021 của hệ chính quy, bao gồm cả Chương trình liên kết BCU và Văn bằng 2

- Tất cả các lớp trong học kỳ 2 bắt đầu học từ ngày 01/3/2021, học trực tuyến 2 tuần từ 01/3/2021 đến 14/3/2021

- Thi cuối kỳ đối với sinh viên khóa tuyển năm 2020 được dời lại đến tuần từ ngày 05/4/2021 đến 10/4/2021, trong thời gian này các lớp được nghỉ 1 tuần để sinh viên thi. Sinh viên khóa tuyển năm 2020 được học ôn tập qua mạng vào tuần trước khi thi, lịch học cụ thể sẽ được thông báo sau.

Thông tin chi tiết: https://bom.to/Z1WVrDUUWR

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin