Skip to content

Thong Bao Tuyen Sinh Vien Thuc Tap He- Khoa 7- UIT

Thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA, nộp hồ sơ về    trước ngày 28/05/2013

 

Hồ sơ bao gồm:

 

-           CV (bằng tiếng Anh)

-           Internship Application Form (được đính kèm ở trên)

-           1 tấm hình 3x4

-           Bảng Điểm mới nhất

-           Giấy Giới Thiệu Thực Tập có xác nhận của trường

 

Xem thông báo chi tiết trong file đính kèm và mẫu đăng ký: Thông báo , mẫu đăng ký