Skip to content

THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAINING CHO CUỘC THI AI TEMPO RUN

Nhằm mục đích giúp các thí sinh tham gia cuộc thi có thể tìm hiểu và giải đáp các thắc mắc của mình, ban tổ chức cuộc thi AI Tempo Run tổ chức buổi seminar các hướng tiếp cận bài toán phân lớp.

Buổi training sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng MS Team (Mã code: m5ow1yj) vào lúc 20h00 ngày 18/5/2021. Buổi training sẽ xoay quanh 2 nội dung chính sau: 

  • Giới thiệu bài toán của cuộc thi và các kỹ thuật phân tích dữ liệu.
  • Phân tích các thuật toán và hướng dẫn chạy Baseline.

Buổi training sẽ do cái trainer Hà Minh Quân và Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn:

  • Hà Minh Quân - KHDL2019: Tác giả bài viết “Logistic Regression và bài toán phân loại nhạc theo cảm xúc”, thành viên BTC.
  • Nguyễn Hoài Nam - KHNT2020: Tác giả cho Baseline cuộc thi, thành viên BTC

Tham gia training cái thí sinh sẽ có cơ hội:

  • Tìm hiểu kỹ hơn về bài toán như là dữ liệu hay thang đo đánh giá, cách submit.
  • Được hướng dẫn trong việc phân tích dữ liệu và xử lý nhiễu, biết và hiểu được các thuật toán cơ bản có thể sử dụng.
  • Nhận được các lời khuyên và gợi ý từ BTC trong việc giải quyết bài toán.
  • Có được những Baseline cơ bản từ BTC chia sẻ cho các bạn để bắt đầu đua top.

Mọi thông tin chi tiết về buổi seminar xem tại:  https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin