Skip to content

Thông báo về thời gian hoạt động của Không gian chia sẻ

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc của Không gian chia sẻ

 

Căn cứ tình hình thực tế;

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020 và nhu cầu của sinh viên đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần;

Phòng Công tác Sinh viên thông tin đến sinh viên về thời gian làm việc của Không gian chia sẻ như sau:

Tại Phòng Không gian chia sẻ

  • Thứ 2: từ 08:30 - 15:00
  • Thứ 4: từ 08:30 - 16:00

          Tư vấn online qua Microsoft Teams ( )

  • Thứ 2: từ 20:00 - 22:00 Thí điểm tư vấn cho sinh viên không sắp xếp được thời gian đến Phòng Không gian chia sẻ

Ngoài thời gian trên, nếu sinh viên gặp vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác Sinh viên - A101 hoặc gọi điện thoại cho thầy Trương Quốc Dũng (số điện thoại: 0971.203.246).