Skip to content

Thông báo về việc cấp học bổng UIT Global đợt tháng 10/2021

Phòng Công tác Sinh viên đã tiếp nhận thông tin chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên tại website daa.uit.edu.vn.

Phòng Công tác sinh viên sẽ xét cấp học bổng UIT Global đối với các bạn, có đăng ký học bổng, đã được hậu kiểm chứng chỉ (trạng thái "hợp lệ") và đủ điều kiện theo thông báo tại https://forum.uit.edu.vn/node/549048

Chi tiết danh sách các bạn xem tại file đính kèm.

PDF icon uit_global_-_thong_bao_ds_du_kien.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/esDEGq

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin