Skip to content

Thông báo về việc gia hạn học phí học kỳ, năm học 2021-2022 (lần 4)

Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên được gia hạn lần 2 đến ngày 30/10/2021. Tuy nhiên đến hôm nay vẫn còn một số sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nên chưa thể hoàn thành đúng thời hạn

Nhằm giúp những sinh viên đã được Nhà trường duyệt gia hạn học phí đến 29/11/2021 nhưng chưa thể hoàn thành đúng hạn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên làm đơn xin tăng thời gian gia hạn học phí, học kỳ 1 năm học 2021-2022 , cụ thể như sau:

1. Đối tượng: những sinh viên đã được Ban Giám hiệu phê duyệt gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tới ngày 29/11/2021.

2. Thời gian: từ 28/11/2021 đến 23 giờ 30 ngày 29/11/2021.

3. Hình thức làm đơn xin tăng thêm thời gian gia hạn học phí: sinh viên làm đơn online tại: https://tinyurl.com/ebpjv3ka (Sinh viên dùng tài khoản sinh viên đăng nhập)

4. Lưu ý:

  • Sinh viên kiểm tra danh sách đã được Ban Giám hiệu phê duyệt gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại web CTSV.
  • Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm gia hạn học phí sau thời gian quy định. 

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm: 

PDF icon thong-bao-gia-han-hoc-phi-hk1-nh-2021-2022-lan-4.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin