Skip to content

Thông báo về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế  IELTS Indicators và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch bệnh và dẫn cách xã hội

Trường ĐHCNTT cho phép sinh viên sử dụng kết quả thi ngoại ngữ quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến IELTS Indicators do British Council hoặc IDP Australia tổ chức và TOEFL iBT Home Edition do ETS tổ chức để: xét đạt chuẩn quá trình, chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp trình độ đại học, miễn các môn học tiếng Anh trong tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội.

Thang điểm căn cứ theo Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của trường Đại học Công nghệ Thông tin ban hành theo quyết định số 547/QĐ- ĐHCNTT ngày 30/8/2019. 

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo 17/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/NneiZy

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin