Skip to content

Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19

Hiện tại là thời gian giãn cách xã hội nên P.CTSV chỉ làm việc online và không thể gửi GXN cho sinh viên có đầy đủ chữ ký và mộc theo yêu cầu của địa phương.Do đó qui trình xác nhận giấy xác nhận mới như sau:

B1: Sinh viên đăng ký GXN trên website https://ctsv.uit.edu.vn

B2: Phòng CTSV sẽ kiểm tra, nếu các thông tin hợp lệ thì P.CTSV sẽ tự gởi GXN bảng PDF không có mộc và chữ ký cho sinh viên qua email gm. Sau giai đoạn này qui trình đề nghị cấp GXN của sinh viên sẽ hoàn tất.

Lưu ý:

1. Nếu sinh viên muốn phòng CTSV gởi email xác nhận về địa chỉ email của địa phương thì sinh viên reply lại email nhận được và cung cấp địa chỉ email.

2. Trường hợp địa phương cần tự xác minh, sinh viên có thể cung cấp địa chỉ email, hoặc số điện thoại của lãnh đạo phòng CTSV để địa phương liên hệ xác minh:

- Địa chỉ email: ctsv@uit.edu.vn

- Số điện thoại lãnh đạo P.CTSV tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/nhan-su

Trân trọng.

p/s: P.CTSV sẽ dùng SĐT, và các thông tin cá nhận khác của các bạn đã khai trên hệ thống để liên lạc (nếu có).