Skip to content

Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19 [Cập nhật 21/9/2021] 

Hiện tại là thời gian giãn cách xã hội nên phòng Công tác Sinh viên chỉ làm việc online. Do đó quy trình xác nhận giấy xác nhận mới như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng ký GXN trên website https://ctsv.uit.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản chứng thực, chọn mục Dịch vụ trực tuyến > Đăng ký GXN)

Bước 2: Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra, nếu các thông tin hợp lệ thì  phòng Công tác Sinh viên sẽ in, scan gửi file PDF GXN cho sinh viên qua email.

Định kỳ, Phòng  Công tác Sinh viên sẽ lên trường 1 lần để ký tên, đóng mộc GXN cho sinh viên.

Lưu ý: Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, sinh viên đi học lại sẽ liên hệ Phòng CTSV nhận bản chính để nộp cho địa phương.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/Ei6HmH

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin