Skip to content

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2014

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM thông báo tuyển dụng cán bộ viên chức công tác tại Trường năm 2014 cho các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc như sau: 

Xem thông báo chi tiết và vị trí tuyển dụng trong file đính kèm

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự 2014 

2. Thông báo tuyển dụng nhân sự (PDF, DOC)