Skip to content

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 cho các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc như sau:
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
- Có tư cách đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ pháp luật; có tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng làm việc tập thể; giao tiếp tốt với mọi người.
- Có đầy đủ sức khỏe; có ngoại hình, tính cách phù hợp với công việc.
- Nhiệt tình và có dự định gắn bó lâu dài với Trường ĐHCNTT.
1.1 Đối với Giảng viên
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.
- Trình độ Ngoại ngữ: Đối với ứng viên vào vị trí giảng viên dạy các môn học đại cương và chuyên ngành CNTT-TT, đáp ứng một trong các điều kiện:
+ Đạt trình độ ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR) hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật. (Xem phụ lục 1, 2, 3, 4, 5)
+ Tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.
- Trình độ Tin học: áp dụng đối với giảng viên dạy các môn đại cương và ngoại ngữ: Đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tuổi:
+ Đối với người có bằng Thạc sĩ: tuổi ≤ 35
+ Đối với người có bằng Tiến sĩ: tuổi ≤ 45
1.2 Đối với Nghiên cứu viên
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, loại Khá hoặc tương đương trở lên ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.
- Trình độ Ngoại ngữ: đáp ứng một trong các điều kiện:
+ Đạt trình độ ngoại ngữ B1 (theo khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR) hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật. (Xem phụ lục 1, 2, 3, 4, 5)
+ Tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 2 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.
- Tuổi:
+ Đối với người đã tốt nghiệp đại học: tuổi ≤ 28
+ Đối với người có bằng Thạc sĩ: tuổi ≤ 35
+ Đối với người có bằng Tiến sĩ: tuổi ≤ 45
1.3 Đối với Chuyên viên
- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá (hoặc tương đương trở lên) ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.
- Trình độ Ngoại ngữ: đáp ứng một trong các điều kiện:
+ Đạt trình độ ngoại ngữ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR) hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật. (Xem phụ lục 1, 2, 3, 4, 5) Đối với ứng viên vào vị trí làm việc có yếu tố nước ngoài thì phải đạt trình độ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên.
+ Tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 2 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.
- Trình độ Tin học: Đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tuổi:
+ Đối với người đã tốt nghiệp đại học: tuổi ≤ 28
+ Đối với người có bằng Thạc sĩ: tuổi ≤ 35

 

Hạn chót nhận hồ sơ: 15/05/2017.

Thông tin chi tiết, bảng chuyển đổi, hồ sơ xem tại tập tin đính kèm.