Skip to content

Thông báo v/v triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2017

Kính gửi Quý đơn vị và các Đoàn thể,

Thực hiện Công văn số 1844/ĐHQG-TTPC ngày 13/10/2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc triển khai Ngày Pháp luật và Kế hoạch số 20/KH-ĐHCNTT ngày 31/10/2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức "Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN năm 2017", nay Phòng TT-PC-ĐBCL kính gửi Quý đơn vị, các Đoàn thể có liên quan Kế hoạch trên, và cùng phối hợp triển khai.

Trân trọng cảm ơn,
P.TT-PC-ĐBCL