Skip to content
Chúc mừng đội kurosuta thuộc khoa KTMT đã giành giải nhì cuộc thi 2018 CDIO Academy. Chúc mừng sinh viên Khoa KTMT đạt giải nhì cuộc thi Cansat toàn quốc

Thông báo v/v triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2017

Kính gửi Quý đơn vị và các Đoàn thể,

Thực hiện Công văn số 1844/ĐHQG-TTPC ngày 13/10/2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc triển khai Ngày Pháp luật và Kế hoạch số 20/KH-ĐHCNTT ngày 31/10/2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức "Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN năm 2017", nay Phòng TT-PC-ĐBCL kính gửi Quý đơn vị, các Đoàn thể có liên quan Kế hoạch trên, và cùng phối hợp triển khai.

Trân trọng cảm ơn,
P.TT-PC-ĐBCL