Skip to content

Trao tặng học bổng nữ sinh tử quỹ học bổng GEMS-UNIVERSITY năm học 2020 - 2021

Pacific Links Foundation triển khai chương trình học bổng GEMS-University dành cho nữ sinh viên đến từ Đồng bằng sông Cửu Long và hiện đang theo học các lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật và y dược. Trong năm học 2020-2021, chương trình GEMS-University trao 20 suất học bổng cho sinh viên nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành tích học tập tốt, theo đuổi đam mê.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, là một trong những trường nằm trong danh sách được trao tặng học bổng GEMS-University. 

Năm học 2020 - 2021, trường ĐH Công nghệ Thông tin kết hợp cùng GEMS-University đã trao 3 đợt học bổng dành cho nữ sinh viên UIT.

Kết quả đợt 1: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-1142020-trao-hoc-bong-gem...

Kết quả đợt 2: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-1852020-trao-hoc-bong-gem...

Kết quả đợt 3: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-8572020-trao-hoc-bong-gem...

Chúc mừng các nữ sinh viên UIT!