Skip to content

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tuyển sinh Sau đại học ngành Hệ thống thông tin

Ngành Hệ thống thông tin - ngành học đầu tiên của Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH CNTT) đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA vào năm 2016, đã được Đại học Quốc gia TP.HCM chấp nhận cho đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin (HTTT) từ năm học 2019-2020.

Chương trình Thạc sĩ ngành HTTT (Chương trình) bao gồm 3 chuyên ngành: Quản trị Hệ thống thông tin (CIO), Hệ thống thông tin quản lý, và Phân tích dữ liệu. Thị trường lao động ngày nay, ba chuyên ngành này có vị trí việc làm được coi là tốt nhất trong lĩnh vực CNTT. Các học viên tham gia chương trình có cơ hội học tập và nhận được hướng dẫn của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ. Ngoài ra, các học viên tiếp cận môi trường nghiên cứu thực tế tại Phòng Thí nghiệm HTTT, và tham gia các hoạt động trao đổi thực tập tại doanh nghiệp.

Đánh giá về chương trình, PGS.TS. Đỗ Phúc - Giảng viên cao cấp cho biết: “Việc đào tạo bậc cao học ngành Hệ thống thông tin hướng đến cung cấp cho người học các yêu cầu về hệ thống thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, chú ý kết hợp hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu lớn cũng như áp dụng các công nghệ tiên tiến của trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu vào các hệ thông tin thông minh. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp kiến thức quản trị dành cho lãnh đạo thông tin của doanh nghiệp (ngành CIO) nhằm hoạch định và thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu hóa với sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến về hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu lớn.”

Tin: Thùy Linh