Skip to content

Tuổi trẻ Trường ĐH CNTT tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác đoàn - hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019.

Năm học 2018 – 2019, bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết, cống hiến và sự cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ Đoàn, Hội cũng như Sinh viên đã tạo ra rất nhiều sân chơi, hoạt động rất thiết thực hỗ trợ cho sinh viên nhà trường trong học tập, rèn luyện. Các chương trình, hoạt động đó cũng đã đóng góp tích cực vào phong trào của Nhà trường nói riêng, Đại học Quốc gia TP. HCM và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Với những đóng góp trên, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường đã được các cấp ghi nhận bằng những kết quả rất đáng khích lệ với nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc:

Tập thể Đoàn trường đạt loại thi đua xuất sắc của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Tập thể có đóng góp hiệu quả và tích cực nhất trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên ĐHQG năm học 2018 – 2019.

Tập thể Hội Sinh viên trường đạt loại thi đua xuất sắc, dẫn đầu trong cụm thi đua của Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt hơn đó là Giải thưởng 9/1 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Giải thưởng Bồ câu trắng cho Mô hình, giải pháp tiêu biểu của Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh cho “Hệ thống quản lý UIT 360”.

Một số hình ảnh về các hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019:

Đoàn trường nhận Danh hiệu Đơn vị xuất sắc có đóng góp hiệu quả và tích cực

HSV trường nhận danh hiệu lá cờ đầu Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cùm thi đua

HSV trường nhận Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam

HSV trường nhận Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam

HSV trường nhận Giải thưởng Bồ câu trắng với “Hệ thống quản lý UIT 360”

HSV trường nhận Giải thưởng Bồ câu trắng với “Hệ thống quản lý UIT 360”

Đoàn trường nhận Danh hiệu Đơn vị xuất sắc có đóng góp hiệu quả và tích cực

Đoàn trường nhận Danh hiệu Đơn vị xuất sắc có đóng góp hiệu quả và tích cực nhất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHQG-HCM , năm học 2018 - 2019

Với những thành tích đã đạt được, tuổi trẻ Trường Đại học Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết, tập trung hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường hơn nữa tính sẻ chia, chủ động, đoàn kết để mang lại những kết quả tốt hơn nữa góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên UIT “vừa hồng, vừa chuyên”, cùng Nhà trường hướng đến xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin “Toàn diện, sáng tạo, phụng sự”.

Minh Kha