Skip to content

TỰ HỌC NGOẠI NGỮ - LUYỆN THI IELTS

Nhằm giúp sinh viên ôn luyện tiếng nanh một cách hiệu quả, văn phòng các chương trình đặc biệt đã mua một bộ sách tự học và luyện thi IELTS.

Hiện bộ sách đang được đặt ở phòng E2.1 trường Đại học Công nghệ Thông tin. Sinh viên có nhu cầu mượn đọc trong ngày có thể ghé xem và tham khảo.

Mọi thông tin chi tiết về bộ sách xem tại: https://www.facebook.com/hcmuit.oep/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin