Skip to content

UIT nhận giấy khen của chủ tịch hiệp hội VNISA

Ngày 11/9/2015 Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) vinh dự nhận giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Hiệp hội.

Là hội viên của VNISA, UIT thiết lập và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các hội viên - các chuyên gia trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT). UIT hoàn toàn tự tin để trở thành một đơn vị giáo dục có uy tín đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kiến thức chuyên môn tốt trong lĩnh vực ATTT dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội.

 

UIT nhận giấy khen của chủ tịch hiệp hội VNISA

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Mạng máy tính & Truyền thông,
đại diện UIT nhận giấy khen của Hiệp hội VNISA (vị trí thứ hai từ bên phải)

 Ngành ATTT là ngành học được đào tạo tại Khoa Mạng máy tính và Truyền thông của UIT. Đây là một lĩnh vực đang được nhà nước quan tâm vì những đóng góp trong việc đảm bảo ATTT, hạn chế nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trên môi trường Internet. Sự quan tâm này được thể hiện qua Dự thảo luật ATTT; Đề án 99 về đào tạo an toàn, an ninh thông tin; thành lập Cục An toàn thông tin; Quy chế phối hợp hoạt động an toàn, an ninh thông tin giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; trong năm 2015, Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020, Nghị quyết về Chiến tranh mạng của Đại hội đồng IPU-132,….

 

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận. VNISA tập hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phát triển an toàn thông tin nhằm hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, đưa ra đề xuất, khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành.

 

Tin: Dương Kim Thùy Linh – Phòng Quan hệ Đối ngoại;

Hình ảnh: Nguyễn Anh Tuấn – Khoa Mạng máy tính & Truyền thông.