Skip to content

UIT Talk số 3 - Kỹ năng học ngoại ngữ hiệu quả

Phòng Công tác Sinh viên thân mời các bạn tham dự UIT Talk số 3 với chuyên đề Kỹ năng học ngoại ngữ hiệu quả

- Thời gian: 09:30, ngày 14/10/2020 (thứ tư)
- Địa điểm: Hội trường E
- Diễn giả khách mời: Thầy Nguyễn Thái Dương

Sinh viên đăng ký tại: https://forum.uit.edu.vn/node/546816